Ο όμιλος αποφρακτικών εταιρειών έχει έδρα την οδό Αριστοτέλους. Οι Διευθύνσεις του Ομίλου βρίσκονται στην εκάστοτε ιστοσελίδα.

ΕΔΡΑ ΟΜΙΛΟΥ

Αριστοτέλους 33
ΑΘΗΝΑ

W: https://www.apofraxeiskorydallos.com/
E: email

Ελληνικά: Αναζήτηση εταιρειών απόφραξης